VAI TRÒ BSC TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Trong những năm gần đây, khái niệm Thẻ điểm cân bằng (Banlanced Scorecard – BSC) dần trở nên phổ biến trong lĩnh vực quản trị và công cụ quản lý bằng Thẻ điểm cân bằng đã được áp dụng như một hệ thống quản lý và đo lường tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Tại Việt Nam, kết quả khảo sát của Vietnam Report mới đây cho thấy, trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã có 7% đơn vị đã áp dụng và 36% đang có kế hoạch áp dụng BSC.  Cùng  tìm hiểu vai trò của BSC để biết được lí do tại sao BSC lại trở thành một trong sáu công cụ quản lý được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

BSC là hệ thống xây dựng kế hoạch và quản trị chiến lược, giúp doanh nghiệp triển khai những chiến lược trên giấy thành hành động cụ thể và đo lường được hiệu quả của các chiến lược đã đề ra. Hệ thống này được TS. Robert Kaplan và David Norton thuộc trường Đại học Harvard Mỹ nghiên cứu và đưa ra vào năm 1992.

BSC cho phép chúng ta đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiêp dưới nhiều góc độ khác nhau, giúp ta hiểu các mối quan hệ biện chứng giữa những thay đổi trong nội bộ công ty, sự cạnh tranh và kết quả tài chính, qua đó giúp ta xác định được những viễn cảnh mà doanh nghiệp cần hoàn thiện trong tương lai. BSC là phương pháp “3 trong 1”: hệ thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược và công cụ trao đổi thông tin.

1

BSC là một hệ thống đo lường

BSC là phương pháp chuyển tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp thành những mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng bằng việc thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc. Hệ thống này giúp định hướng hành vi của toàn thể bộ phận và cá nhân gắn với mục tiêu chung và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ đó làm cơ sở cho hệ thống quản lý và đánh giá công việc. Những phép đo của BSC thể hiện sự cân bằng giữa bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, đào tạo và phát triển. Với các phép đo được lựa chọn, cấp quản lý có thể truyền đạt tới người lao động và các bên liên quan những mục tiêu chiến lược thông qua định hướng về kết quả và hiệu quả hoạt động.

BSC là một hệ thống quản lý chiến lược

– BSC  giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược tốt hơn

BSC giúp chuyển chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu, phép đo và những chỉ tiêu cụ thể. Khi giải thích chiến lược, doanh nghiệp cần phải xác định cụ thể những gì còn mơ hồ trong định hướng của doanh nghiệp. Ví dụ: “dịch vụ dẫn đầu” được hiểu như thế nào? Nó có thể cụ thể hóa bằng mục tiêu 95% giao hàng đúng hạn; hay “đứng đầu trong thị trường nước giải khát”cụ thể hóa bằng các mục tiêu “chiếm 90% thị phần”, “tăng 50% doanh thu”,…  Như vậy, BSC là cơ sở để giải thích rõ ràng chiến lược, các doanh nghiệp sẽ tạo ra một ngôn ngữ mới để thực hiện đo lường nhằm hướng dẫn tất cả mọi người đạt được những mục tiêu đã được công bố.

goals

– BSC giúp truyền đạt thông tin nội bộ

Để chiến lược có thể được thực hiện thành công thì bản thân chiến lược cần phải được hiểu rõ và được thực hiện tại mọi cấp của doanh nghiệp. BSC được đưa đến mọi bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp và tạo cho người lao động có cơ hội để liên hệ giữa công việc hàng ngày của họ với chiến lược của toàn doanh nghiệp. Hơn nữa, BSC còn cung cấp các luồng thông tin phản hồi ngược từ cấp cơ sở lên ban điều hành, tạo điều kiện cập nhật thông tin liên tục cho việc thực thi chiến lược…

– BSC giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý

Khi chưa xây dựng BSC, hầu hết các công ty đều có quá trình hoạch định chiến lược và hoạch định ngân sách riêng biệt. Khi xây dựng BSC, chúng ta đã tạo điều kiện để các quá trình này gắn kết với nhau. BSC không chỉ đưa ra các mục tiêu chung, chỉ số đo lường, từng chỉ tiêu cụ thể cho các khía cạnh mà còn phải xem xét một cách cẩn thận tính khả thi của các ý tưởng và kế hoạch hành động dựa trên nguồn lực. Nguồn nhân lực và tài chính cần thiết để đạt được mục tiêu phải thực sự tạo nền tảng cho việc xây dựng quá trình dự toán ngân sách hàng năm. Khi đó, sẽ không còn tình trạng các bộ phận chuyên môn và phòng kinh doanh trình dự toán ngân sách theo kiểu lấy số ngân sách năm trước cộng với một số phần trăm nào đó. Các chi phí cần thiết kết hợp với các mục tiêu cụ thể của Thẻ điểm cân bằng phải được nêu rõ ràng trong các văn bản và được đưa ra xem xét.

– BSC giúp doanh nghiệp khắc phục khả năng quản lý

Ngày nay chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi rất nhanh của môi trường kinh doanh, do đó để ra quyết định chiến lược, các doanh nghiệp cần đánh giá nhiều khía cạnh hơn là chỉ phân tích những biến động thực tế về các chỉ số tài chính. Thẻ điểm cân bằng giúp chuyển chiến lược và tầm nhìn thành một loạt các phép đo có liên kết chặt chẽ với nhau. Ngay lập tức chúng ta có nhiều thông tin hơn để xem xét. Khi xem xét toàn bộ các mối liên hệ mật thiết, kết quả của việc đo lường hiệu quả của BSC mô tả rõ ràng chiến lược đến từng chi tiết nhỏ và tạo cơ sở cho việc đặt câu hỏi liệu kết quả thu được có đưa chúng ta tới gần việc đạt được chiến lược hay không.

BSC là công cụ để trao đổi thông tin

BSC

 

Trao đổi thông tin ở đây bao gồm hai chiều: từ phía nhà quản lý tới người lao động và ngược lại. Chia sẻ kết quả của BSC trong tổ chức giúp người lao động có cơ hội thảo luận về những giả định trong chiến lược, học hỏi và rút kinh nghiệm từ những kết quả không mong muốn, trao đổi về những thay đổi cần thiết trong tương lai. Hiểu chiến lược của DN có thể mở ra những khả năng tiềm tàng, có thể lần đầu tiên được biết tổ chức đang ở đâu và họ sẽ đóng góp như thế nào. Một tổ chức ở nước ngoài đã tiến hành khảo sát nhân viên trước và sau khi xây dựng BSC: trước khi thực hiện dưới 50% người lao động nhận thức và hiểu về chiến lược của tổ chức. Một năm sau khi thực hiện BSC con số này đã tăng lên 87%. Như vậy có thể thấy BSC đóng một vai trò quan trọng như là một công cụ hiệu quả để trao đổi thông tin.

Nhờ vai trò quan trọng trong việc hình thành kỹ năng quản trị chuyên nghiệp, BSC đã nhanh chóng vươn lên và nằm trong top 6 công cụ quản lý được sử dụng nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam một số doanh nghiệp như ICP, Kinh Đô, Giấy Sài Gòn, Ngân Hàng ACB, Tân Hiệp Phát, Searefico… đã ứng dụng BSC.

Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng cho bước cải tiến đột phá trong quản trị cùng BSC?

Truy cập vào website http://www.cjs.vn hoặc liên hệ Cloudjet Solutions qua số điện thoại (08) 668.08.662 hay (08) 665.99.998 để đăng ký tư vấn sử dụng miễn phí phần mềm quản lý dựa trên Thẻ điểm cân bằng BSC!

Tìm hiểu thêm: BSC – Khái niệm cũ – Chiến lược mới 

Comments are closed.