Nhìn quy trình KPI Đánh Giá Nhân Viên qua lăng kính mới

kpi-danh-gia-nhan-vien

Với cương vị là một chủ doanh nghiệp hoặc cấp lãnh đạo, bản thân bạn luôn mong muốn doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh và bền vững cũng như đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả.

Để hiện thực hóa mong muốn đó, việc triển khai KPI đánh giá nhân viên là một trong những nhân tố hỗ trợ hiệu quả cho bạn.

Câu hỏi đặt ra là: Các KPI đánh giá nhân viên sẽ thực sự hỗ trợ doanh nghiệp đến đâu và đạt được những hiệu quả gì?

KPI Đánh giá nhân viên là gì?

KPI (Key Performance Indicator) được hiểu là chỉ số đo lường hiệu suất, một trong những bộ chỉ số giúp doanh nghiệp đánh giá nhân viên mình làm việc hiệu quả như thế nào? Doanh nghiệp cải thiện và phát triển so với mục tiêu chiến lược đề ra ra sao?

Việc sử dụng chỉ số KPI đánh giá nhân viên cho phép doanh nghiệp thiếp lập các tiêu chí đánh giá nhân viên rõ ràng, cụ thể và trực quan hơn.

Tầm quan trọng của hệ thống KPI đánh giá nhân viên như thế nào?

kpi_start

– KPI đánh giá nhân viên sẽ đo lường hiệu quả hiệu suất làm việc của một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp so với mục tiêu đề ra

– KPI đánh giá nhân viên sẽ giúp cấp quản lý đưa ra chế độ lương thưởng hợp lý, từ đó có thể tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.

– KPI đánh giá nhân viên góp phần giúp đội ngũ nhân viên có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc, các nhân tố quan trọng và các công việc ưu tiên cần làm trước để hoàn thành mục tiêu.

– KPI đánh giá nhân viên góp phần định hình và phát triển mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược và văn hóa doanh nghiệp một cách sâu sát trong từng cá nhân.

Các nguyên tắc của KPI đánh giá nhân viên

kpi-danh-gia-nhan-vien_image02

KPI đánh giá nhân viên sẽ gắn với toàn bộ hoạt động và sự phát triển của nhân viên. Vì vậy việc thiết lập KPI đánh giá nhân viên cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– KPI đánh giá nhân viên, mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh phải luôn luôn gắn bó với nhau. Sự không đồng nhất trong 3 yếu tố trên sẽ không phát huy được hiệu quả của việc triển khai KPI đánh giá nhân viên.

– KPI đánh giá nhân viên đặt ra phải là những chỉ số đo lường được. Ví dụ: “giảm tỉ lệ thất thoát hàng hóa xuống 10% một năm” hoặc “Có 20 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet mỗi tháng”. “Gia tăng doanh số” là một chỉ số KPI đánh giá nhân viên vô nghĩa và không đo lường được.

– Thiết lập các chỉ số KPI đánh giá nhân viên cần phải sâu sát với bảng mô tả công việc cũng như mục tiêu công việc cần hoàn thành của nhân viên đó.

Các doanh nghiệp nên ứng dụng kpi đánh giá nhân viên như thế nào?

Ứng dụng KPI đánh giá nhân viên hiệu quả trong doanh nghiệp là một vấn đề đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt thời gian, nhân lực, chi phí. Bản thân doanh nghiệp cần xem KPI đánh giá nhân viên là một quy trình mang tính dài hạn và cần được thực xuyên suốt.

Để xây dựng KPI đánh giá nhân viên, cấp quản lý cần xây dựng mục tiêu chiến lược tổng thể của doanh nghiệp, rồi từ đó phân bổ mục tiêu từ cao xuống thấp, xuống đến từng phòng ban và từng cá nhân. Cần đảm bảo rằng có sự thống nhất và thông suốt về các mục tiêu đề ra giữa cấp quản lý và nhân viên.

kpis

Ngoài ra, để ứng dụng kpi đánh giá nhân viên thành công, doanh nghiệp phải xây dựng được các tiêu chí KPI đánh giá nhân viên phù hợp và chính xác. Việc thông tin và tạo động lực cho nguồn nhân lực sẵn sàng áp dụng quy trình KPI đánh giá nhân viên tuy là một nhân tố quan trọng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được.

Một khi đã nhận ra tầm quan trọng và cách thức triển khai quy trình kpi đánh giá nhân viên, bạn hãy khôn khéo ứng dụng chúng vào doanh nghiệp của mình. Đó chính là chìa khóa giúp bạn thành công!

Xem thêm : Tại sao việc đánh giá nhân viên của bạn vẫn chưa hiệu quả ?

Các bài viết liên quan :

Xây dựng 1 bản đánh giá nhân viên hiệu quả như thế nào ?
Bạn đã sẵn sàng để đánh giá KPI nhân sự ?
Đánh giá năng lực nhân viên và những điều cần lưu ý
Tối ưu hiệu quả quy trình đánh giá nhân sự. Dễ hay khó?
Tại sao việc đánh giá nhân viên của bạn vẫn chưa hiệu quả?
Đánh giá thực hiện công việc theo KPI như thế nào?
Quản trị nhân sự theo hiệu suất như thế nào là hiệu quả?
Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên hiệu quả

Comments are closed.