16 câu hỏi thường gặp khi sử dụng SaleUP CRM

Câu 1. Làm sao để xem lịch sử chăm sóc và lịch sử mua hàng của khách hàng? Câu 2. Làm sao để mời nhân viên vào hệ thống để sử dụng, phải làm như thế nào? Câu 3. Làm sao để theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên? Câu 4. Để giới hạn quy trình […]

Q&A. 16 Quyền hạn của người quản trị quy trình.

Hỏi: Người quản trị (Admin) quy trình thì có quyền gì khác với người quản trị hệ thống? Trả lời Người quản trị của quy trình sẽ có quyền tương tự như người quản trị công ty nhưng họ chỉ có thể hoạt động trong quy trình do mình quản lý. Cụ thể, người quản […]

Q&A. 15 Chuyển đơn hàng sang quy trình khác.

Hỏi: Công ty tôi có 3 quy trình gồm: phân loại khách hàng, chăm sóc & bán hàng, thu hồi công nợ. Nếu sau khi phân loại xong tôi muốn chuyển đơn hàng này sang quy trình bán hàng và chăm sóc, tôi phải làm sao? Trả lời Để chuyển quy trình cho đơn hàng, bạn thực […]

Q&A. 14 Khắc phục tình trạng không xem được đơn hàng

Hỏi: Tại sao nhân viên của tôi không xem được đơn hàng của người khác? Trả lời Nếu nhân viên của bạn không xem được đơn hàng của người khác, có thể hệ thống của bạn đang rơi vào các trường hợp sau: Trường hợp 1: Bị giới hạn bởi quy trình -> Khắc phục: Bạn […]

Q&A.13 Chức năng Lọc đơn hàng.

Hỏi: Làm sao để xem lại thống kê các đơn hàng đã mất hoặc đã thắng? Trả lời Bạn thực hiện các bước sau để xem lại các đơn hàng đã bấm Thắng (win) hoặc Mất (lost): Bước 1. Chọn hiển thị kiểu đơn hàng theo hàng ngang Bước 2. Tạo bộ lọc mới tại ô filter Bước […]

Q&A. 12 Làm sao thay đổi thứ tự trường thông tin trên hộp thoại tạo đơn hàng

Hỏi: Tôi muốn thay đổi thứ tự các trường thông tin trên hộp thoại tạo đơn hàng mới có được hay không? Trả lời Bạn có thể thay đổi thứ tự các trường thông tin bằng cách kéo thả dễ dàng các trường tới vị trí mong muốn tại mục Cài đặt -> Thông tin nhập tùy […]

Q&A.11 Hướng dẫn chọn kiểu trường khi tạo trường thông tin mới

Hỏi: Tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, cần thêm các trường sau: Diện tích khu đất, Tôn giáo, Đặc điểm khu đất, Thời điểm bắt đầu thi công. Phải chọn kiểu trường như thế nào cho hợp lý? Trả lời Kiểu dữ liệu khác nhau sẽ quy định kiểu hiển thị khác nhau, cụ thể: […]

Q&A.10 Hướng dẫn đăng nhập SaleUP CRM khi cáp quang bị đứt.

  Cáp quang bị đứt sẽ ảnh hưởng tới tốc độ truy cập vào hệ thống SaleUP của bạn, để khắc phục tình trạng này, bạn thực hiện lần lượt các bước sau: Bước 1. Đăng nhập bằng link bên dưới: http://vn.cjs.vn/login/ Bước 2. Sau khi đăng nhập xong, bạn vào link này để sử dụng: […]

Q&A.9 Nhập dữ liệu khách hàng lên hệ thống SaleUP CRM.

Hỏi: Tôi có 1 danh sách các khách hàng, có thể nhập danh sách này lên hệ thống được không? Trả lời.  Hệ thống có thể hỗ trợ bạn nhập danh sách khách hàng, danh sách công ty và danh mục sản phẩm từ file excel. Ví dụ. Bạn có 1 danh sách khách hàng được lưu bằng file […]

Q&A.8 Thêm trường thông tin trên đơn hàng

Hỏi: Công ty tôi thuộc ngành du lịch, trên đơn hàng khi tạo tôi muốn có thêm trường Loại khách hàng, ví dụ tôi muốn phân chia khách hàng này là khách lẻ hoặc khách đoàn thì phải làm thế nào? Trả lời. Thông tin khách hàng sẽ được quản lý theo 3 hệ quy chiếu chính là: […]