Q&A 17 Làm sao để chuyển deal mình tạo cho người khác

Để chuyển deal cho một người khác trong công ty của bạn, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click chon deal cần chuyển

Bước 2: Chọn người quản lý cần thay đổi

Doi owner

Comments are closed.