Lời xin lỗi

sorry Xin lỗi không hẳn lúc nào cũng là bạn sai và người khác đúng. Đôi khi việc này chỉ có ý nghĩa rằng bạn đánh giá mối quan hệ với ai đó cao hơn cả “cái tôi” trong con người bạn! Trong quạn hệ khách hàng, “lời xin lỗi” chân thành trước đôi lúc lại là cách giải quyết tốt khi có vấn đề xảy ra.

Comments are closed.