Kết nối hệ thống Cloudjet KPI với Trello để lên kế hoạch và quản lý công việc

Trong qúa trình ứng dụng hệ thống Cloudjet KPI, rất nhiều khách hàng đặt câu hỏi: “Làm hết nào để lên kế hoạch chi tiết cho những KPI quan trọng có nhiều việc cần làm để đạt được mục tiêu? ”

Với băn khoăn trên, Cloudjet xin giới thiệu tính năng kết nối giữa Cloudjet KPI và Trello. Trello là hệ thống quản lý thông tin và các đề mục công việc tuyệt vời, vô cùng đơn giản.

Để kết nối, bạn vui lòng thao tác như hướng dẫn bên dưới.

Với sự kết hợp này, hệ thống Cloudjet KPI không những có thể giúp bạn quản lý chỉ tiêu KPI dễ dàng, tiện lợi nhất, mà còn giúp bạn có thể theo dõi kế hoạch làm việc của những KPI quan trọng & quản lý thông tin một cách xuyên suốt nhất.

 

Ur12aDPBqQ

 

 

 

Comments are closed.