Điều quan trọng nhất mà bạn nên đầu tư cho nhân viên và công ty mình

Trong bối cảnh cạnh tranh luôn khốc liệt, thị trường thay đổi nhanh chóng, toàn cầu hoá và sự phát triển đột phát của công nghệ, điều quan trọng nhất của mỗi CEO và nhà lãnh đạo nhân sự không phải là nhìn ra bên ngoài, đó là nhìn vào bên trong nội bộ của mình.

photodune-3414776-business-group-m

Với hàng chục bộ phận khác nhau với hàng trăm hay hàng ngàn nhân viên, điều đơn giản và hiệu quả nhất bạn có thể làm để có thể tối đa hiệu quả của nguồn lực nhân sự và lợi nhuận trên mỗi nhân viên là gì? Xây dựng và hoạch định một chiến lược rõ ràng, truyền đạt và chuyển dịch chiến lược thành những chỉ số đo lường gắn chặt đến hoạt động của từng phòng ban, nhân viên là một trong những việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm.

Việc gắn chặt thành tích của nhân viên với những mục tiêu cụ thể, đo lường được, không cảm tính là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo bộ máy của bạn vận hành tối ưu, giảm thiểu sự cồng kềnh, lãng phí. Việc đánh giá thành tích không rõ ràng, cảm tính, chỉ gắn với mô tả công việc nhưng không gắn với mục tiêu kinh doanh của công ty khiến cho việc đánh giá kết quả, khen, thưởng nhân viên gặp nhiều bất cập, khó khăn, không minh bạch mà hệ quả trước mắt đó là việc ra đi của những nhân viên suất sắc nhất. Việc chảy máu nhân tài không những thiệt hại về tài chính trước mắt về chi phí tuyển dụng, đào tạo (lên tới 12-18 tháng lương cho những vị trí cao cấp) mà còn khiến cho việc vận hành công ty gặp nhiều khó khăn, kinh nghiệm và bí quyết kinh doanh không được đảm bảo.

Rất nhiều doanh nghiệp với ngân sách tiền lương mỗi tháng khổng lồ nhưng luôn gặp bối rối trong việc tạo ra động lực làm việc & duy trì lửa cho những nhân viên suất sắc nhất. Lý do cơ bản nhất đó là những tiêu chí đánh giá thành tích mơ hồ, chủ quan và cảm tính và quan trọng hơn đó là không gắn chặt với mục tiêu và kết quả kinh doanh, những tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp. Xa hơn nữa, doanh nghiệp không có phương tiện và công cụ để kết nối vận hành mỗi ngày của nhân viên với tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, nhân viên như là những mảnh ghép, nhưng các mảnh ghép lại không thực sự đồng lòng, chung sức vì mục tiêu chung.

Việc áp dụng hệ thống quản trị theo mục tiêu (Manage By Objective – MBO) và đo lường KPI còn mang lại rất nhiều lợi ích vô cùng thiết thực cho doanh nghiệp, như Peter Drucker, cha đẻ quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới, đã nói: “Điều gì đo lường được thì mới quản lý được” . Bạn không thể quản lý nhân viên hiệu quả nếu không có những chỉ tiêu công việc cụ thể và thực hiện đánh giá thành tích trên những chỉ tiêu cụ thể đo lường đó. Với nhiều lợi ích mà MBO mang lại, việc ứng dụng KPI vào trong quản lý đã trở thành chuẩn mực quản trị trong hầu hết những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, CJS xin tập trung vào 2 điểm quan trọng nhất của việc ứng dụng KPI:

  1. Vận Hành Xuất Sắc: Cải thiện và tăng tốc việc vận hành và thực thi chiến lược công ty. Giảm đáng kể thời gian chuyển dịch từ chiến lược sang hành động và giảm thiểu sự sai sót trong việc tuân thủ những quy trình kinh doanh then chốt.
  2. Nhân viên Chủ Động và Hài Lòng:  Tăng sự gắn bó của nhân viên vào công ty và giảm tỉ lệ nghĩ việc. Điều này đạt được thông qua việc trao quyền và tạo ra trách nhiệm cũng như quyền lợi cá nhân gắn chặt với thành tích kinh doanh của công ty.

Vận Hành Xuất Sắc

Từ 30-60% những ý tưởng trong quá trình xây dựng chiến lược gặp thất bại hoặc bõ sót trên quá trình thực thi thực tế. Nếu không có sự liên kết giữa chiến lược và mục tiêu công ty với những chỉ tiêu công việc cụ thể của từng phòng ban và nhân viên, mọi sự nổ lực làm việc, mỗi ngày trôi qua là một sự khó khăn và không thoả mãn. Ngược lại, khi mà mọi người cùng làm việc với nhau hướng đến mục tiêu chung, công ty của bạn có thể thực thi chiến lược nhanh hơn, linh động và thích ứng với thực tế hơn. Việc liên kết việc đánh giá kết quả công việc và mục tiêu công ty thành những chỉ số KPI cụ thể sẽ giúp bạn nâng cao khả năng lãnh đạo và truyền đạt, giao tiếp nội bộ hiệu quả.

business-development

Việc kết nối KPI thành tích cá nhân và mục tiêu kinh doanh của công ty giúp  cho việc xác định điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên một cách nhanh chóng hơn và giúp bạn ra quyết định hiệu quả kịp thời hơn. Thông qua việc giúp nhân viên của bạn hiểu rõ định hướng phát triển của công ty, vai trò và sự ảnh hưởng của hiệu suất làm việc của họ lên kết quả kinh doanh và sứ mệnh phát triển của công ty, bạn có thể tập trung sự nỗ lực của nhân viên của bạn vào hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất của công ty.

Quy trình thiết lập mục tiêu và đo lường KPI hiệu quả sẽ đảm bảo rằng những thời gian làm việc quý giá của nhân viên không lãng phí vào những việc không quan trọng và không mang lại giá trị cho công ty. Khi mọi người cùng nhìn chung vào một hướng, có mục tiêu và KPI liên kết với chiến lược & mục tiêu của công ty, chính là lúc mà mọi người cùng chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm hoàn thành mục tiêu cùng với ban giám đốc. Khi mục tiêu & KPI được thiết lập rõ ràng nhưng có những nhân viên không hoàn thành mục tiêu đề ra, nhà quản lý có thể phát hiện nhanh chóng và có thể dễ dàng hỗ trợ, giúp đỡ, đào tạo và bổ sung nguồn lực để xoay chuyển tình thế một cách nhanh chóng. VIệc hoàn thành mực tiêu nhân viên rõ ràng trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh & lợi nhuận của công ty.

Nhân viên Chủ Động và Hài Lòng

webershandwick_employee_engagement_change_management

Có sự liên hệ chặt chẽ giữa những công ty thành công và quy trình quản trị mục tiêu và đo lường KPI hiệu quả, và bạn chính là người chịu trách nhiệm chính của quy trình đó. Những nhà quản lý cấp trung và ban giám đốc cần phải là một phận trong hệ thống quản trị mục tiêu để giúp nhân viên có những mục tiêu công việc cụ thể, đo lường được, từ đó tạo ra sự gắn kết, tương tác cao độ trong đội ngũ nhân sự của bạn và thúc đẩy mọi người toàn công ty tập trung và đạt được những mục tiêu cùng nhau.

Thông qua việc chia sẻ mục tiêu và một hệ thống quản trị chung sẽ khiến cho nhân viên cảm thấy một cảm giác trung thành, một sự cam kết cao độ vào mục tiêu chung của công ty và sẽ hoàn thành mục tiêu ở mức xuất sắc hơn. Những nhân viên cam kết và được truyền động lực không những sẽ gắn bó lâu dài với công ty – giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo – mà còn truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho những nhân viên khác. Điều đó trực tiếp sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận hàng năm của công ty bạn. Trong những giai đoạn khó khăn, năng lượng và nỗ lực của những nhân viên xuất sắc có thể giúp tổ chức bạn không những vượt qua khó khăn, mà còn có thể phát triển rực rỡ.

Việc đo lường và quản trị KPI sẽ giúp cho việc phân định giữa thành công và thất bại cho mỗi mục tiêu trở nên dễ dàng, điều đó giúp cho công ty của bạn có thể đặt đúng người vào đúng việc hơn, tăng động lực và vận dụng tài năng hiệu quả hơn. Điều này sẽ giúp nâng cao sự hài lòng của toàn bộ đội ngũ, nâng cao đạo đức thông qua sự minh bạch và rõ ràng cụ thể, bởi vì công ty của bạn được tạo thành bởi một đội ngũ có năng suất cao, năng lực giỏi, và cam kết để làm điều tốt nhất họ có thể làm được.

Kết luận

Năng suất làm việc và lợi nhuận của công ty bạn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hiệu suất làm việc của nhân viên trong quá trình làm việc để đạt những mục tiêu cụ thể của cá nhân và phòng ban. Vì thế, việc quản trị mục tiêu, biến mục tiêu thành những chỉ số KPI đo lường cụ thể, gắn thành tích cá nhân với chiến lược và thành tích công ty là yếu tố then chốt nhất mà mỗi nhà quản trị nhân sự cần tập trung. Với một hệ thống chiến lược  và mục tiêu rõ ràng và những phương pháp quản trị hiện đại sẽ giúp nhân viên của bạn đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, trở thành những phần không thể thiếu trong sự thành công của công ty.

Giới thiệu về Cloudjet KPI

Con người là tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp, Cloudjet KPI giúp tài sản đó phát huy tối đa sức mạnh với phương pháp và công cụ đánh giá hiệu quả làm việc tiên tiến nhất . Giải pháp của Cloudjet Solutions đã được ứng dụng tại hơn 50 doanh nghiệp khắp Việt Nam và Đông Nam Á để đảm bảo việc thực thi chiến lược doanh nghiệp hiệu quả nhất, trang bị cho quản lý cấp trung những năng lực quản trị theo mục tiêu then chốt, và giúp truyền cảm hứng cho hàng ngàn nhân viên làm việc suất sắc mỗi ngày.

Comments are closed.