Báo Cáo Lương – Thị trường nhân sự Việt Nam

Đến nay, đã kết thúc nửa năm đầu 2016, các hãng nhân sự – tuyển dụng đã công bố bảng báo cáo lương cho thị trường nhân sự Việt Nam.

>> Download ebook MIỄN PHÍ để nâng cao hiệu suất lao động của nhân viên

f2012779326d5166d0190a44d1c23d2a

Bản tiếng việt do Jobstreet Việt Nam thực hiện

Ngoài ra, còn có thêm 2 bảng Salary Survey của Robert Walters và bảng Salary Guide của Adecco.

Anh chị có thể download trong link đính kèm hoặc search trên website của các hãng.

1. JobStreet-Vietnam-Salary-Report-2016.pdf
2. Adecco-Vietnam-Salary-Guide-2016.pdf
3. Vietnam-salary-survey-2016.pdf

slide_left

Comments are closed.